Оферта про укладення
договору купівлі-продажу
товарів та / або послуг
1. Загальні положення

Ця оферта є офіційною пропозицією ГО «Зелена Альтенатива», далі за текстом «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів та / або послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту — «Договір». Ця пропозиція розміщена на офіційному інтернет-сайті Продавця https://treestory.in.ua (далі — «Інтернет-сайт»).

Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
2. Поняття та визначення

У цій оферті наведені нижче терміни мають таке значення:
«Товар» — товари та / або послуги зазначені у розділі «Екокрамниця» на інтернет-сайті https://treestory.in.ua;
«Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
«Продавець» — компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
«Покупець» — фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
3. Предмет договору

3.1. Продавець на умовах цього договору передає, а Покупець приймає Товар і сплачує за нього певну грошову суму.

3.2. Порядок укладення Договору:

3.2.1. Договір укладається шляхом акцепту оферти Покупцем.

3.2.2. Оферта може бути акцептована Покупцем шляхом перерахування ним грошових коштів на користь Продавця за допомогою апаратно-програмного комплексу «LiqPay». Платіжна сторінка розташована на сайті https://www.liqpay.ua/.

3.2.3. Вчинення Покупцем дій, передбачених п. 3.2.2 Оферти, вважається акцептом Оферти.

3.2.4. Моментом акцепту Оферти і, відповідно, моментом укладення Договору є момент надходження грошових коштів від Покупця на рахунок Продавця.
3. Предмет договору

Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається факт оплати Покупцем замовлення (надходження на рахунок Продавця коштів за Товар), або отриманням товару.